Plata dividendelor în valută

25 Ian 2019SuportNoutăţi

Articol preluat din Regulamentul BNR nr.4/2005.

Operațiunile în valută efectuate de rezidenți sunt reglementate de prevederile Regulamentului BNR nr. 4/2005 cestabileşte regimul efectuării operaţiunilor valutare. Astfel plăţile, încasările, transferurile şi orice alte asemenea operaţiuni între rezidenţi, care fac obiectul comerţului cu bunuri şi servicii, se realizează numai în moneda naţională (leu), cu excepţia operaţiunilor prevăzute în la Regulamentul BNR nr.4, Anexa nr. 2 “Categorii de rezidenţi care pot efectua operaţiuni în valută” care se pot efectua şi în valută.

Toate celelalte operaţiuni între rezidenţi, care nu fac obiectul comerţului cu bunuri şi servicii, pot fi efectuate în mod liber fie în moneda naţională (leu), fie în valută. Efectuarea operațiunilor în valută se face numai pe baza acordului de voinţă al părţilor.

În situația dividendelor, acestea nefiind operațiuni care să facă obiectul comerțului cu bunuri și servicii, plata acestora poate fi efectuată și în valută, pe baza acordului de voință al părților.

Conform Legii 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar, “Operaţiunile de plăţi în numerar efectuate de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi restituiri de împrumuturi sau alte finanţări se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către o persoană. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către o persoană, pentru tranzacţiile mai mari de 10.000 lei.”